Poradnictwo psychologiczne

Konsultacje to wstępne spotkanie z psychologiem, które mają za zadanie określić podstawowe trudności pacjenta. Z drugiej strony konsultacje powinny dać odpowiedź na oczekiwania pacjenta i zadecydować jaka forma pomocy będzie adekwatna. Mogą to być porady psychologiczne, psychoterapia indywidualna lub grupowa, psychoterapia rodzinna, wizyta u lekarza specjalisty. Na tej podstawie podejmowane są dalsze kroki, którą opcję leczenia wybrać.

Services

Porada psychologiczna

Porada psychologiczna może obejmować jedno lub kilka spotkań, w czasie których psycholog pomaga pacjentowi zrozumieć aktualny problem. Wspomaga ustabilizować lub rozwiązać kryzysową/problemową/trudną sytuację. Psycholog decyduje się na poradę wówczas, jeśli podczas diagnozy uznaje, że nie jest potrzebna głęboka interwencja psychoterapeutyczna, a wniesiony kłopot da się rozwiązać zmieniając, ograniczając, porządkując pewne zachowania w określonym czasie.

Poradnictwo przebiega w 4 etapach

Identyfikacja Wyzwania

Diagnoza problemu, jego przyczyn, oraz możliwości rozwiązania.

Określenie Czynników

podtrzymujących istnienie problemu oraz utrudniających rozwiązanie.

Znalezienie Zasobów

pacjenta ułatwiających rozwiązanie problemu.

Pomoc i Wspieranie

pacjenta we wprowadzaniu ustalonych zmian w życie.

Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią. Jest to krótkoterminowa relacja z psychologiem nastawiona na rozwiązanie konkretnego problemu.

Services