Kilka słów o mnie...

Jestem absolwentką Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kwalifikacje psychoterapeuty zdobyłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym realizując 4 letni kurs w zakresie psychoterapii psychodynamicznej osób dorosłych oraz 2 letni kurs specjalizacyjny obejmujący psychoterapię psychodynamiczną dzieci i młodzieży.

Ukończyłam także I i II stopień szkolenia w zakresie terapii EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocesing skierowanej do osób doświadczających traum.

avat-grey
avat-grey
Experience

Doświadczenie

Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc systematycznie w konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (którego jestem członkiem) oraz kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii psychodynamicznej.

Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Psycholog | Psychoterapeuta

indywidualny i grupowy

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Nerwic oraz Dzienny Oddział Leczenia Nerwic w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” - praca z osobami dorosłymi

Psycholog diagnosta | Psychoterapeuta

indywidualny i grupowy

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Sosnowcu - praca z młodzieżą

Staż

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej

Dzienny oddział ogólnopsychiatryczny

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując również w innych instytucjach, zajmujących się szeroko pojętą pomocą dziecku i rodzinie.

Experience