Psycholog | Psychoterapeuta

Magda Sobczyk

Poznajmy się...

Psycholog i psychoterapeuta

Kilka słów o mnie…
Jestem absolwentką Pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kwalifikacje psychoterapeuty zdobyłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym realizując 4 letni kurs w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.

Obecnie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uczestniczę w 2 letnim kursie obejmującym psychoterapie psychodynamiczna dzieci i młodzieży.
Ukończyłam także I i II stopień szkolenia w zakresie terapii EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocesing skierowanej do osób doświadczających traum.

Services

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest procesem leczenia polegającym na redukcji patologicznych mechanizmów postrzegania, myślenia i przeżywania. Proces ten ogranicza nieprawidłowe reakcje emocjonalno–społeczne i wzmacnia mechanizmy zapewniające optymalne funkcjonowanie psychiczne i społeczne.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Indywidualna psychoterapia to droga do zdrowia i rozwoju. Pomaga i daje wsparcie w obliczu ciężkich przeżyć, kryzysów życiowych, problemów emocjonalnych lub relacyjnych.

Konsultacje i porady psychologiczne

Pomagają lepiej zrozumieć problem, a także zidentyfikować poziom motywacji do zmian. Określają możliwe sposoby postępowania dla przezwyciężenia przeżywanych trudności.

Psychoterapia indywidualna młodzieży

To proces pomagający młodemu człowiekowi w budowaniu własnej tożsamości oraz redukowaniu pojawiających się niekorzystnych symptomów w myśleniu, przeżywaniu lub zachowaniu.

Services
Experience

Doświadczenie

Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc systematycznie w konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (którego jestem członkiem) oraz kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii psychodynamicznej. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Experience